Sauna
Poprawne saunowanie to zespół zachowań pożądanych w urządzeniach saunowych i okołosaunowych w których zażywamy kąpieli, niezależnie czy jesteśmy we własnej saunie czy też w jakimś ośrodku saunowym. Są to zachowania, które dotyczą wpływu na nasze zdrowie i osiągnięcie maksymalnych korzyści wynikających z kąpieli saunowych. Przed skorzystaniem z kąpieli saunowych należy bezwzględnie upewnić się, że nie mamy do nich przeciwwskazań zdrowotnych. Do poprawnego saunowania należy przestrzeganie poniższych zasad, o ile regulamin ośrodka, z którym należy obowiązkowo zapoznać się, nie reguluje tego inaczej: ➡Z kąpieli saunowych zaleca się korzystać minimum raz w tygodniu przeznaczając na to minimum 1,5 godziny (optymalnie 2 godziny). Z sauny nie powinno się korzystać w pośpiechu, pamiętajmy, że jest to wypoczynek. ➡Podczas korzystania z sauny powinniśmy przynajmniej 2 razy (optymalnie 3 razy) wykonać cykle składające się z 3 faz: nagrzewanie ciała (kąpiel w saunie), ➡schładzanie ciała (prysznic, basen, etc.), odpoczynek. ➡Przed wejściem do saunarium powinniśmy: nie objadać się, nie jeść obfitego posiłku na 2 godziny przed, załatwić potrzeby fizjologiczne, rozebrać się do naga oraz zdjąć wszelką biżuterię, zegarek i inne ozdoby z ciała, całe ciało dokładnie umyć pod prysznicem wodą i mydłem oraz dokładnie wytrzeć do sucha. Przed każdym wejściem do pomieszczenia sauny/łaźni powinniśmy: ➡całe ciało dokładnie wytrzeć do sucha, ➡ogrzać stopy w gorącej wodzie, jeśli są zimne, zdjąć klapki. Podczas przebywania w pomieszczeniu sauny suchej powinniśmy: ➡dobrać ławkę do swoich potrzeb oraz możliwości, najlepiej zaczynając od najniższej a kończąc na najwyższej, ➡odwinąć się z ręcznika tak aby jak największa powierzchnia ciała była wystawiona na działanie temperatury i wilgoci, ➡usiąść i trzymać nogi na wysokości tułowia lub położyć się na ławie, ➡podłożyć ręcznik pod każdą część ciała mającą kontakt z drewnem sauny, ➡kontrolować czas, aby nie przebywać w saunie dłużej niż 15 minut, ➡na chwilę przed wyjściem z sauny usiąść, jeśli leżeliśmy. Podczas przebywania w pomieszczeniu łaźni parowej powinniśmy: ➡zaraz po wejściu spłukać siedzisko i miejsce pod nogi wodą z dostępnego w łaźni węża, ➡usiąść lub położyć się całkiem nago na kafelkach siedziska, ➡tuż przed wyjściem spłukać siedzisko i miejsce pod nogi wodą z dostępnego w łaźni węża. Po wyjściu z pomieszczenia sauny/łaźni powinniśmy: ➡spłukać pot z ciała pod ciepłą wodą, ➡schłodzić ciało biorąc zimny prysznic, pamiętając o tym, że schładzanie rozpoczynamy od części ciała, najbardziej oddalonych od serca, dopiero na końcu zalecane jest schładzanie karku i głowy, ➡po prysznicu o ile to możliwe skorzystać ze zbiornika wody lub z groty lodowej aby dokładnie schłodzić ciało, ➡wypocząć minimum tyle czasu ile przebywało się w saunie, najlepiej w pozycji leżącej, uzupełnić płyny. Przed opuszczeniem saunarium powinniśmy: ➡wydłużyć ostatni odpoczynek do minimum 15-20 minut, ➡umyć dokładnie całe ciało, ale bez użycia mydła, ➡jeśli to możliwe zdezynfekować stopy. Źródło: http://www.polskietowarzystwosaunowe.pl/